Печат

Какви са ползите от обучението по шахмат?

trayana 2Обучението по шахмат е изключително ефективно за децата, развива паметта, концентрацията, логическото мислене, въображението и креативността, научава ги да поемат отговорност за действията си, показва им, че успехът е награда за упорита работа, насърчава мотивацията и самочувствието. Всичките тези умения децата ги придобиват неусетно под формата на игра.

Шахматът е уникална игра, мощен инструмент за развитието на интелектуалния потенциал на децата, техните аналитични умения и концентрация. Социалният успех е неоспорим, шахматът прави децата по-уверени в своите възможности и по-успешни в своята бъдеща реализация. Обучението по шахмат помага за преодоляване на компютърната зависимост като проблем №1 на подрастващото поколение в целият свят.

Магията на играта шахмат провокира децата да осмислят пълноценното свободното си време. Навлизането и усъвършенстването на играта шахмат води до любов към нея и нужда от все по-честото и практикуване. За шахмата не са нужни специални спортни зали и специални скъпи екипировки. Той може да се практикува навсякъде – в класната стая, в домовете, в паркове и градини. Всяко дете може да играе с всеки противник, няма разделение по пол, социален статус и възрастови граници. Спортът шахмат не изисква скъпи инвестиции, може да се практикува навсякъде и остава богатство за цял живот.